Generator DUO

generator impulsów dla NPMP, 2 tryby
tryb regeneracji
tryb przeciwbólowy